CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CƠ KHÍ SÀI GÒN
028 62 704 296 - 028 62 704 297
pkd@cokhisg.com.vn
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HỒNG HÀ

09 616 888 54

Sales1@cokhisg.com.vn

THỦY TIÊN

0967 444 602

Sales2@cokhisg.com.vn

CHÚC NGUYÊN

098 426 3426

Pkd@cokhisg.com.vn

MINH ANH

0393 200 968

sales4@cokhisg.com.vn

THÙY DUNG

0387 76 70 68

sales5@cokhisg.com.vn

PHƯƠNG NGÂN

0387 834 968

sales6@cokhisg.com.vn

NGỌC PHƯỚC

0395 209 368

sales7@cokhisg.com.vn

THÀNH TRUNG

0394 34 74 68

sales8@cokhisg.com.vn

VĂN SỸ

039 52 53 168

sales9@cokhisg.com.vn

NGỌC TRÂM

0395 254 168

sales10@cokhisg.com.vn